Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Retorik
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Retorik

I denna kurs får du lära dig om retorik – konsten att tala väl och övertygande. I kursen kommer du bland annat öva på att använda rösten, kroppsspråket och tala inför människor.

Efter utbildningen

Har du utvecklat din förmåga att arbeta med retoriska verktyg, både skriftligt och muntligt, i olika talarsituationer.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Retorik rekommenderas att du tidigare har läst kursen Svenska 1 eller kursen Svenska som andraspråk 1 eller att du har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg
Kursen behandlar talande ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Genom kursen utvecklas din förmåga att arbeta med olika retoriska verktyg och modeller, både skriftligen och muntligen, i många olika talarsituationer.

Kursen Retorik ger dig kunskaper om:

  • Ciceros fempunktsplan.
  • Nervositet.
  • Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och action.
  • Konsten att övertyga.
  • Hyllningstal.
  • Talet och rösten.
  • Kroppsspråket.

Bra att veta:

  • Retorik innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.