Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Spanska avancerad
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Spanska avancerad

Spanska avancerad är en fortsättningskurs på Spanska fortsättning och riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i spanska. Under kursens gång arbeta du vidare med det spanska språket och du tränar dig på grammatik. I kursen läser du också skönlitterära texter och realiatexter som ger dig ökad kunskap om förhållanden i spansktalande länder.

Efter utbildningen

Har du fått ökade kunskaper i det spanska språket.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Spanska avancerad rekommenderas att du tidigare har läst kursen Spanska fortsättning eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Genom Spanska avancerad fördjupar och vidgar du din förmåga att läsa, förstå, tala och skriva spanska. Du kommer få lyssna på det spanska språket och spela din dig själv när du talar spanska. Din förmåga att arbeta med det spanska språket utvecklas på så vis under kursens gång.

I kursen ingår, utöver intensivtexter, obearbetade skönlitterära texter och realiatexter som ger dig ökad kunskap om förhållanden i spansktalande länder. Du får också träna dig på grammatik.

Bra att veta:

  • Spanska avancerad innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du bör ha tillgång till en spansk-svensk och svensk-spansk ordbok (förslagsvis Norstedts spanska ordbok).
  • I kursen ingår att du spelar in egna ljudfiler så utrustning för detta behövs, till exempel headset med mikrofon.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.