Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Tyska fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Tyska fortsättning

Tyska fortsättning är en kurs för dig som tidigare läst Tyska för nybörjare eller Tyska 1. I denna kurs fördjupas och breddas dina kunskaper från den tidigare kursen. I Tyska fortsättning får du även helt nya kunskaper. Du lär dig bland annat att beskriva vardagliga situationer och tala om intressen, skola och arbete.

Efter utbildningen

Har du fördjupat och breddat dina kunskaper i det tyska språket från tidigare kurs. Du har även fått helt nya kunskaper inom tyska.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Tyska fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Tyska för nybörjare eller har motsvarande kurser.

Innehåll och upplägg
I kursen Tyska fortsättning  forsätter vi att arbeta med uttal och grammatik. Dina tidigare kunskaper fördjupas och breddas i denna kurs. Du får också helt nya kunskaper inom det tyska språket.

I kursen utvecklas din förmåga att tala och förstå tyska, och dina kunskaper om tysktalande länder breddas. I den lärobok som vi använder till kursen har varje kapitel ett antal texter av olika längd och svårighetsgrad. Under kursens gång arbetar du med dessa texter. 

Kursen Tyska fortsättning ger dig kunskaper att:

 • Tala om fritidsaktiviteter, semester eller lov.
 • Skriva vykort.
 • Tala om skolan och olika skolämnen.
 • Beskriva din egen skoldag.
 • Tala om arbete och olika yrken.
 • Veta vad man säger hos doktorn och på apoteket.
 • Kunna några vanliga sjukdomar.
 • Kunna olika väderuttryck.
 • Känna till några kända produkter från Tyskland, Österrike och Schweiz .

Kursen Tyska fortsättning  ger dig också kunskap om:

 • Presens av haben och svaga verb (repetition från 1).
 • Possessiva pronomen (repetition från 1).
 • Dativobjekt.
 • Prepositioner som styr dativ.

Bra att veta:

 • Tyska fortsättning innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.