Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg
3950 kr

Exkl. moms 3190 kr

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknologi utbilning

Välfärdsteknologi är teknologi som förebygger, hjälper och levererar välfärdslösningar. Tekniken används bland annat för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för individer.

Detta är en utbildning inom väldfärdsteknologi för er som vill utveckla den digitala kompetensen på arbetsplatsen för att höja kvalitén inom omsorgsarbetet. Denna utbildning inom välfärdsteknik ger er kunskap i digitala system och teknik som kan öka livskvalitén hos personer i behov av stöd och omsorg. 

Välfärdstekniken får allt större betydelse inom vården och eftersom utvecklingen går snabbt är det ett spännande område att ge sig in i. Den välfärdsteknik som är relevant idag kan vara omodern imorgon. Kursen Välfärdsteknik i vård och omsorg syftar till att utbilda dig som medarbetare i hur teknik och IT används som ett stöd inom vård och omsorg. I det praktiska arbetet med färdiga IT-lösningar så handlar det centralt om IT-hjälpmedel i möte med brukare eller vård på distans via IT.

Innehåll och upplägg för Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Du får kunskaper om hur informationsteknik kan användas som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Vidare så ges du möjlighet att utveckla kunskaper om informationsteknik som drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom hälso- och sjukvården och omsorgens verksamhetsområden. Under kursens gång kommer du att utveckla förmåga att använda IT för information, kommunikation och dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst men även att arbeta med olika applikationer av IT i brukarnära hjälpmedel och medicinteknisk utrustning.

Kursinnehåll Välfärdsteknik inom vård och omsorg

 • IT-tillämpningar och hur IT har utvecklats till ett verktyg inom vård- och omsorgsområdet.
 • Medicintekniska informationsdatasystem.
 • Hur vård i hemmet kan utföras med hjälp av IT.
 • Förmåga att använda IT-tillämpningar som hjälpmedel för att kompensera för funktionsnedsättning.
 • Förmåga att använda IT för att rapportera och dokumentera.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området informationsöverföring. Etiska frågeställningar och förhållningssätt i samband med användning och införande av IT-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbete.
 • IT som hjälpmedel för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare.

Bra att veta om utbildningen Välfärdsteknologi:

 • Välfärdsteknik inom vård och omsorg genomförs på distans via vår utbildningsplattform Novo.
 • Beräknad studietid minst 4 veckor (tillgång till utbildningen i ett år).
 • Tillgång till support via e-post och telefon avseende praktiska och tekniska frågor under dagtid, kvällar och helger.
 • All kurslitteratur finns på nätet, inga extra kostnader
 • Diplom utfärdas efter slutförd och godkänd kurs.