Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Biologi 2
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Biologi 2

Biologi 2 är en kurs för dig som vill lära dig grundläggande begrepp inom biologi. Du får bland annat lära dig om cellbiologi, växter och svampar samt människans fysiologi.

Efter utbildningen

Efter kursen har du lärt dig grundläggande begrepp inom biologi. Du har fått kunskap om cellbiologi och fysiologi.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Biologi 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Biologi 1 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Biologi 2 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig inriktning på dina gymnasiestudier.

Kursen behandlar framför allt områdena cellbiologi och fysiologi. I den lärobok som används får du – förutom grundläggande kunskaper – också inblickar i modern forskning inom dessa områden.

Förutom ovan nämnda områden tar kursen också upp växter och svampars byggnad och funktion, djur och människors livscykler samt sex och samliv.

Kursen Biologi 2 ger dig kunskaper om:

  • Cellbiologi.
  • Växter och svampar.
  • Människans fysiologi.
  • Livscykler.
  • Sex och samliv.

Bra att veta:

  • Biologi 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • I kursen ingår hemlaborationer.

Här hittar du kurslitteraturlistan.