Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Biologi
4425 kr

Exkl. moms 3540 kr

Biologi - Motsvarande grundskolenivå

Kursens centrala innehåll är upplagt i fyra olika områden:

  • Natur och samhälle
  • Kropp och hälsa
  • Biologin och världsbilden
  • Biologins metoder och arbetssätt