Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi- och redovisningsassistent
23600 kr

Exkl. moms 18880 kr

Ekonomi- och redovisningsassistent

Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även grunderna i det marknadsledande bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs/Administration.
 
Efter utbildningen

Efter yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent kan du arbeta på en ekonomiavdelning, bemanningsföretag, småföretag eller på en redovisningsbyrå. Du kan ta hand om ett företags bokföring, utbetalningar, löner och skatter och även ta fram andra ekonomiska underlag.

 
Innehåll och upplägg

Som ekonomiassistent och/eller redovisningsassistent har du hand om företagets bokföring, utbetalningar, löner och skatter. Du tar även fram andra ekonomiska underlag. I yrkesrollen ger du service till såväl kunder som till anställda. Du lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning.

Du lär dig även grunderna i det marknadsledande bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs/Administration (56 % av alla småföretag med 1-20 anställda använder ett eller flera program från Visma Spcs).

Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent innehåller följande kurser:

  • Företagsekonomi 1
  • Information och kommunikation 1
  • Administration 1
  • Affärskommunikation
  • Programhantering
  • Företagsekonomi 2
  • Redovisning 2
  • Affärsjuridik

Här hittar du kurslitteraturlistan.