Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Etnicitet och kulturmöten
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Etnicitet och kulturmöten

Kursen Etnicitet och kulturmöten ingår i ämnet sociologi.  Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp och samhällsnivå.

I kursen studerar du olika kulturer och kulturmöten i det globaliserade och mångkulturella samhälle vi lever i idag. Du kommer också att studera migrationens bakgrund, konsekvenser samt politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.

Bra att veta:

  • Etnicitet och kulturmöten innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.