Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Italienska 2
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Italienska 2

I kursen Italienska 2 får du lära dig allt från uttal till grammatik. Du behandlar de olika färdigheterna lyssnande, talande, läsande och skrivande. Du får också lära dig om till exempel italiensk geografi och kultur.

Efter utbildningen

Har du utvecklat din förmåga att arbeta med det italienska språket.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Italienska 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Italienska 1 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Kursen Italienska 2 bygger på Italienska 1 och tar upp allt från uttal till grammatik. Kursen behandlar de olika färdigheterna lyssnande, talande, läsande och skrivande. Du lär dig om företeelser som till exempel italiensk geografi och kultur. 

Genom kursen utvecklas din förmåga att arbeta med det italienska språket.

Bra att veta:

Italienska 2 innehåller tre stycken uppdrag och tre prov som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.