Matematik 1c
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Matematik 1c

I kursen Matematik 1c får du de matematiska kunskaperna från grunden. Kursen motsvarar den matematik 1-kurs som du läser på bland annat naturvetenskaps- eller teknikprogrammen. Under kursens gång får du bland annat lära dig geometri, sannolikhetslära och statistik.

Efter utbildningen

I kursen Matematik 1c får du de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer, i privatliv och samhällsliv. Kursen ger dig en grund som svarar mot de krav yrkesliv och fortsatta studier ställer. 

 
Innehåll och upplägg

Matematik 1c vänder sig i första hand till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Kursen ingår i naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasieskolor, och läses också inom vuxenutbildning och basår.

Kursen Matematik 1c ger dig kunskap om:

 • Taluppfattning och aritmetik.
 • Algebra och ekvationer.
 • Geometri.
 • Samband och förändring (innehåller procent och funktionslära).
 • Sannolikhetslära och statistik.

Bra att veta:

 • Matematik 1c innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Du måste ha tillgång till miniräknare – grafritande räknare rekommenderas.
 • Du behöver ha tillgång till linjal och gradskiva.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Fakta

 • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: MATMAT01c