Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Matematik 1c
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Matematik 1c

I kursen Matematik 1c får du de matematiska kunskaperna från grunden. Kursen motsvarar den matematik 1-kurs som du läser på bland annat naturvetenskaps- eller teknikprogrammen. Under kursens gång får du bland annat lära dig geometri, sannolikhetslära och statistik.

Efter utbildningen

I kursen Matematik 1c får du de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer, i privatliv och samhällsliv. Kursen ger dig en grund som svarar mot de krav yrkesliv och fortsatta studier ställer. 

 
Innehåll och upplägg

Matematik 1c vänder sig i första hand till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Kursen ingår i naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasieskolor, och läses också inom vuxenutbildning och basår.

Kursen Matematik 1c ger dig kunskap om:

 • Taluppfattning och aritmetik.
 • Algebra och ekvationer.
 • Geometri.
 • Samband och förändring (innehåller procent och funktionslära).
 • Sannolikhetslära och statistik.

Bra att veta:

 • Matematik 1c innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Du måste ha tillgång till miniräknare – grafritande räknare rekommenderas.
 • Du behöver ha tillgång till linjal och gradskiva.

Här hittar du kurslitteraturlistan.

Fakta

 • Ämnesområde: Matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Gymnasial nivå
 • Kurskod: MATMAT01c