Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Matematik 2b
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Matematik 2b

Kursen Matematik 2b är en fortsättningskurs efter Matematik 1b. Kursen riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Under kursens gång får du bland annat kunskaper om statistik, algebra och ekvationer.

Efter utbildningen

Kursen innehåller moment som är tillämpbara i vardagliga situationer. Du får också kunskaper som du behöver om du ska läsa Matematik 3b. 

Förkunskap och behörighet

För att läsa Matematik 2b rekommenderas att du tidigare har läst kursen Matematik 1b eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Matematik 2b är en fortsättningskurs efter Matematik 1b. De kurser som är markerade med ”b” riktar sig i första hand till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.

Kursen Matematik 2b ger dig kunskaper om:

  • Algebra och ekvationer.
  • Linjära funktioner.
  • Andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
  • Geometri.
  • Statistik.

Bra att veta:

  • Matematik 2b innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du måste ha tillgång till miniräknare – grafritande räknare rekommenderas.

Här hittar du kurslitteraturlistan.