Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Palliativ vård
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Palliativ vård

I denna kurs får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Du kommer också lära dig om fysiska, psykiska och sociala förändringar, samt om kost och näringsbehovet vid livshotande sjukdomar. Även etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar ingår i kursen, vilket till exempel kan vara rätten till en värdig död.

Efter utbildningen

Har du kunskaper att kunna utföra vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Du har lärt om etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Palliativ vård rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård- och omsorgsarbete 2 och kursen Medicin 1 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

I denna kurs får du kunskap om livshotande sjukdomar, till exempel cancer. Du lär dig vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.

Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, såsom till exempel rätten till en värdig död. Även kost och näringsbehovet samt kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd vid livshotande sjukdomar är en del av kursen.

Kursen Palliativ vård ger dig också kunskap om:

  • Symtomlindring: till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
  • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
  • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.

Bra att veta:

Palliativ vård innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.