Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Repetitionskurs inför matematik 1b
1475 kr

Exkl. moms 1180 kr

Repetitionskurs inför matematik 1b

I Repetitionskurs inför matematik 1b repeterar du olika moment från grundskolans matematik. Du repeterar bland annat procent, geometri och funktioner.

Efter utbildningen

Har du fått ökad grundläggande kunskap inom matematik.

Förkunskap och behörighet

Du ska tidigare ha läst grundskolans matematik.

Innehåll och upplägg

Denna repetitionskurs i matematik hjälper dig att repetera de olika momenten i grundskolans matematikkurs. Du behöver kunna behärska dessa för att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen Matematik 1b.

De huvudmoment som repeteras i kursen är:

  • Numerisk räkning (negativa tal, bråk, potenser).
  • Procent.
  • Algebra och ekvationer.
  • Geometri.
  • Funktioner.
  • Sannolikhetslära och statistik.

Bra att veta:

  • Repetitionskurs inför matematik 1b innehåller fem stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Att ha tillgång till en eller flera av grundskolans läroboker är att rekommendera, men det är inget krav.

Här hittar du kurslitteraturlistan.