Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Samhällsbaserad psykiatri
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Samhällsbaserad psykiatri

I kursen Samhällsbaserad psykiatri utvecklas dina kunskaper om psykisk sjukdom. Du lär dig hur psykisk sjukdom kan uppstå och varför det förekommer. Du lär dig också om brukare och patienters behov av kunskap om din sin psykiska funktionsnedsättning och din professionella stödroll i detta.

Efter utbildningen

Har du ökat dina kunskaper inom psykiatri. Du har lärt dig om bland annat boendestödsverksamheter, återhämtningsprocesser och förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Samhällsbaserad psykiatri rekommenderas att du tidigare har läst kursen Psykiatri 2 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Kursen är baserad på ämnet psykiatri som är tvärvetenskapligt. Psykiatri bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. I denna kurs behandlas vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Kursen Samhällsbaserad psykiatri ger dig kunskaper om:

  • Möjligheter till stöd: Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning.
  • Återhämtningsprocessens olika skeenden: återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur.
  • Brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll och stöd i detta.
  • Stigmatisering vid psykisk sjukdom: hur det uppstår, varför det förekommer, brukarens erfarenheter, allmänhetens och professionens roll samt självstigmatisering.
  • Professionalism, personlig integritet och självbestämmande, bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
  • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
  • Samverkan mellan olika ansvariga, de möjligheter och hinder som finns vid samverkan.

Bra att veta:

Samhällsbaserad psykiatri innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.