Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Svenska 1
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Svenska 1

I kursen Svenska 1 får du arbeta mer med det svenska språket. Du kommer utveckla dina färdigheter i att läsa, tala och skriva på svenska. Under kursens gång kommer du bland annat få i uppgift att läsa skönlitteratur, skriva en filmrecension och hålla ett muntligt föredrag.

Efter utbildningen

Har du utvecklat dina kunskaper inom det svenska språket. Du har bland annat fått kunskap om skrivprocessen, referatteknik samt ordklasser och satsdelar.

 
Innehåll och upplägg

I denna kurs utvecklas din förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Du kommer att läsa och reflektera över texter, såsom skönlitteratur från olika tider och kulturer. Du kommer även få i uppgift att göra filmrecensioner och hålla ett muntligt föredrag. Kursen ger dig också en inblick i språkriktighet, grammatik och litteraturvetenskap.

Kursen Svenska 1 ger dig kunskaper om:

  • Skrivprocessen.
  • Referatteknik.
  • Ordklasser och satsdelar.

Bra att veta:

Svenska 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
Till kursen ska två skönlitterära romaner läsas. Klicka här för tips på romaner.

Här hittar du kurslitteraturlistan.