Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Välfärdsteknik
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Välfärdsteknik

Tekniken får allt större betydelse inom vården och eftersom utvecklingen går snabbt är det ett spännande område att ge sig in i. Den teknik som är relevant idag kan vara omodern imorgon.
Kursen Välfärdsteknik i vård och omsorg syftar till att utbilda dig som medarbetare i hur teknik och IT används som ett stöd inom vård och omsorg. I det praktiska arbetet med färdiga IT-lösningar så handlar det centralt om IT-hjälpmedel i möte med brukare eller vård på distans via IT.

Innehåll och upplägg

Du får kunskaper om hur informationsteknik kan användas som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Vidare så ges du möjlighet att utveckla kunskaper om informationsteknik som drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom hälso- och sjukvården och omsorgens verksamhetsområden. Under kursens gång kommer du att utveckla förmåga att använda IT för information, kommunikation och dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst men även att arbeta med olika applikationer av IT i brukarnära hjälpmedel och medicinteknisk utrustning.

 • IT-tillämpningar och hur IT har utvecklats till ett verktyg inom vård- och omsorgsområdet.
 • IT som hjälpmedel för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare.
 • Medicintekniska informationsdatasystem.
 • Hur vård i hemmet kan utföras med hjälp av IT.
 • Förmåga att använda IT-tillämpningar som hjälpmedel för att kompensera för funktionsnedsättning.
 • Förmåga att använda It för att rapportera och dokumentera.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området informationsöverföring.
 • Etiska frågeställningar och förhållningssätt i samband med användning och införande av IT-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbete.
 • IT-tillämpningar och hur It har utvecklats till ett verktyg inom vård- och omsorgsområdet.
 • IT som hjälpmedel för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare.
 • Medicintekniska informationsdatasystem.
 • Hur vård i hemmet kan utföras med hjälp av IT.
 • Förmåga att använda IT-tillämpningar som hjälpmedel för att kompensera för funktionsnedsättning.
 • Förmåga att använda IT för att rapportera och dokumentera.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området informationsöverföring.
 • Etiska frågeställningar och förhållningssätt i samband med användning och införande av IT-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbete.

 

Bra att veta:

 • Distanskurs i vår utbildningsplattform Novo.
 • Beräknad studietid minst 4 veckor (tillgång till utbildningen i ett år).
 • Tillgång till support via e-post och telefon avseende praktiska och tekniska frågor under dagtid, kvällar och helger.
 • All kurslitteratur finns på nätet, inga extra kostnader
 • Diplom utfärdas efter slutförd och godkänd kurs.